Y Parchedig Athro Densil Morgan

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwinyddiaeth

Athro Diwinyddiaeth a Phennaeth yr Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Islamaidd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.