Yr Athro Derec Llwyd Morgan

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cymraeg

Yn flaenorol: Athro y Gymraeg ac Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru.