Yr Athro Derec Llwyd Morgan

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cymraeg

Yn flaenorol: Athro y Gymraeg ac Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru.