Yr Athro Deri Tomos

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biomedreg

Athro Emeritws, Ysgol y Gwyddorau Biolegol