Yr Athro Dipak Ramji

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biofeddygaeth

Athro Gwyddoniaeth Gardiofasgwlaidd a Dirprwy Gyfarwyddwr, Ysgol y Biowyddorau, Caerdydd, Prifysgol Caerdydd