Dominic Reeve

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Peirianneg Arfordirol a Phennaeth, Canolfan Peirianneg Gyfrifiannol Zienkiewicz, Prifysgol Abertawe