Professor Duc Truong Pham

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Athro Chance Peirianneg, Ysgol Peirianneg, Prifysgol Birmingham.

Mae Duc Truong Pham yn dal Cadeirydd Peirianneg Chance ym Mhrifysgol Birmingham lle dechreuodd ei yrfa fel darlithydd mewn roboteg a pheirianneg rheoli yn dilyn astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caergaint yn Seland Newydd. Cyn dychwelyd i Birmingham yn 2011, bu’n Athro Gweithgynhyrchu a Reolir gan Gyfrifiadur ac yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei ymchwil ym meysydd systemau deallus, roboteg a systemau ymreonomaidd a thechnoleg gweithgynhyrchu uwch.