Yr Athro E Wyn James

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwylliant Cymru, Llenyddiaeth Gymraeg

Athro, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.