Yr Athro Edwin Egede

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd