Yr Athro Edwin Egede

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd