Yr Athro Elaine Crooks

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Athro Mathemateg a Phennaeth yr Ysgol Mathemateg a Chyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe