Yr Athro Y Fonesig Elan Closs Stephens

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Polisi Cyhoeddus

Cyfarwyddwr Anweithredol y BBC ac Aelod dros Gymru, Bwrdd y BBC, BBC