Yr Athro Y Fonesig Elan Closs Stephens

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Public Policy

Cyfarwyddwr Anweithredol y BBC ac Aelod dros Gymru, Bwrdd y BBC, BBC