Yr Athro Enlli Thomas

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Athro mewn Ymchwil Addysg , Prifysgol Bangor.

Mae’r Athro Thomas ymhlith sylfaenwyr cynnar a dylanwadol addysgu cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Uwch. Ei phrif ddiddordebau ymchwil a’i harbenigedd yw ymagweddau seicoieithyddol at astudio’r broses o gaffael iaith mewn sefyllfa ddwyieithog; asesu dwyieithrwydd; ac ymagweddau addysg at drosglwyddo, caffael a defnyddio iaith. Mae agweddau ar ei gwaith wedi cael effaith uniongyrchol ar bolisi iaith mewn addysg, ac ar weithdrefnau i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ymhlith plant.