Yr Athro Farah Bhatti

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Llawfeddyg Cardiothorasig Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe