Gareth Evans

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg, Meddygaeth

Athro Geneteg Feddygol ac Epidemioleg Canser, Prifysgol Manceinion