Yr Athro Gareth Ffowc Roberts

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Athro Emeritws Addysg, Prifysgol Bangor