Yr Athro Gareth Stratton

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Dirprwy Ddirprwy Is-Ganghellor, Gweithgarwch Corfforol, Chwaraeon, Iechyd a Lles, Prifysgol Abertawe