Yr Athro Gareth Wyn Jones

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg

Athro Emeritws bioleg planhigion a biowyddorau; yn flaenorol Athro yn Ysgolion Gwyddorau Biolegol a Gwyddorau Amaethyddol a Choedwig, Bangor Prifysgol.