Professor Gennady Mishuris

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg, Mathemateg - Gymhwysol

Athro Modelu Mathemategol, Yr Adran Mathemateg a Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth.