Professor Geoffrey Gadd

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Bioleg - Microbioleg

Cadair Boyd Baxter mewn Bioleg, Prifysgol Dundee.