Professor George Truscott

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg, Cemeg Ffisegol

Athro Emeritws Cemeg, Prifysgol Keele.