Yr Athro Geraint H. Jenkins

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Yn flaenorol: Cyfarwyddwr, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; Athro a Phennaeth Adran Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth.