Professor Geraint Williams

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Pathology

Athro Patholeg, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd; Ymgynghorydd Mygedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.