Professor Geraint Williams

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Patholeg

Athro Emeritws Patholeg, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd