Dr Goronwy Wynne

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg, Ecoleg

Wedi ymddeol. Cyn Gyfarwyddwr Astudiaethau: Gwyddoniaeth, Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru, Wrecsam (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam erbyn hyn)