Professor Graham Shore

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg

Athro Ffiseg Ddamcaniaethol, Pennaeth yr Adran Ffiseg, a Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gwyddorau Ffisegol, Prifysgol Abertawe.