Yr Athro Gruffydd Aled Williams

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cymraeg

Athro Emeritws y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.