Yr Athro Hanna Diamond

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffrangeg

Athro Ffrangeg, yr Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd