Professor Hazel Walford Davies

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Diwylliannol, Diwylliant Cymru

Athro Ymweliadol Astudiaethau Llenyddol, Diwylliannol a Theatr, Prifysgol De Cymru.