Yr Athro Hilary Lappin-Scott

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Llywydd Ffederasiwn Cymdeithasau Microbioleg Ewrop