Professor Howard Barnes

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg, Rheoleg

Pennaeth, Ymgynghorwyr Rheoleg; Athro Er Anrhydedd, Prifysgol Caer