Professor Howard Evans

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg

Athro Emeritws,  Sefydliad Heintiau ac Imiwnedd Caerdydd, Prifysgol Caerdydd.