Yr Athro Howard Thomas

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Emeritws Mewn Rheolaeth Strategol a Rheolaeth Addysg, Prifysgol Rheoli Singapôr