Yr Athro Howard Thomas

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Emeritws Mewn Rheolaeth Strategol a Rheolaeth Addysg, Prifysgol Rheoli Singapôr