Dr Hywel Ceri Jones

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Polisi Cyhoeddus

Wedi ymddeol, yn flaenorol: Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Cyflogaeth, Polisi Cymdeithasol a Chysylltiadau Diwydiannol