Professor James Scourse

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geology

Athro Daeareg Forol, Yr Ysgol Eigioneg, Prifysgol Bangor; Cyfarwyddwr, Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru.