Professor James Scourse

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daeareg

Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Cyfarwyddwr y Ganolfan Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth Amgylcheddol