Yr Athro Jasmine Donahaye

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Creative Writing, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol

Yr Athro Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Abertawe

Ffoto gan Keith Morris
©Keith Morris 2014