Yr Athro Jasmine Donahaye

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol

Yr Athro Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Abertawe

Ffoto gan Keith Morris
©Keith Morris 2014