Yr Athro Fonesig Jean Thomas

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg

Meistr, Coleg St Catharine’s, ac Athro Biocemeg Macrofoleciwlaidd, Prifysgol Caergrawnt; Dirprwy Lywydd ac Ysgrifennydd Biolegol, y Gymdeithas Frenhinol.