Professor John Harper

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cerddoriaeth, Diwinyddiaeth

Athro Emeritws Ymchwil RSCM mewn Cerddoriaeth a Litwrgi, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ryngwladol er Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig, Prifysgol Bangor;  Cyfarwyddwr Emeritws yr Ysgol Cerddoriaeth Eglwysig Frenhinol