Professor John Harries

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg

Athro Emeritws Ffiseg, Coleg Imperial Llundain; yn flaenorol: Prif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cynulliad Cymru.