Professor John Hartley

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Diwylliannol, Cyfathrebu, Cyfryngau

Athro mewn Cyfryngau Digidol a Diwylliant ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia