Yr Athro John Loughlin

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth

Cymrawd, Neuadd Blackfriars, Prifysgol Rhydychen; Cymrawd Emeritws, Coleg Sant Edmund, Prifysgol Caergrawnt; Athro Emeritws Gwleidyddiaeth Ewrop, Prifysgol Caerdydd