Professor John McWhirter

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Distinguished Research Professor (Emeritus), School of Engineering, Cardiff University; formerly, Senior Fellow, Signal Processing Group, QuinetiQ Ltd