Professor John Morgan

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Arts, Humanities & Social Sciences, Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Comparative and International Education, Political Economy

Athro Emeritws, Prifysgol Nottingham;ac Athro er Anrhydedd, Prifysgol Caerdydd; yn flaenorol, Cadeirydd y Comisiwn Cenedlaethol Y Deyrnas Unedig dros UNESCO.