Y Parchedig Athro John Tudno Williams

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwinyddiaeth

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Adran Ddiwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru; Cymrawd Ymchwil, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; yn flaenorol: Pennaeth y Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth