Y Parchedig Athro John Tudno Williams

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwinyddiaeth

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Adran Ddiwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru; Cymrawd Ymchwil, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; yn flaenorol: Pennaeth y Coleg Diwinyddol Unedig, Aberystwyth