Professor John Wyn Owen

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Trysorydd y Gymdeithas 2012 – 2018

Cadeirydd Pwyllgor Diogelu Iechyd Cymru, Dirprwy Gadeirydd Fforwm Iechyd y Deyrnas Unedig; Cymrawd Athrofaol RSPH ac Athro Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe; ac aelod o Gyngor Gweinyddol Coleg Ewrop Sefydliad Madariaga; Dirprwy Athro Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Sydney; yn flaenorol Cyfarwyddwr, GIG Cymru.