Yr Athro Julian Dowdeswell

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ffisegol, Geography, Glaciology, Rhewlifeg

Cyfarwyddwr, Athrofa Ymchwil Pegynol Scott; Athro Daearyddiaeth; Cymrawd Coleg Iesu,  Prifysgol Caergrawnt