Yr Athro Julian Dowdeswell

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ffisegol, Rhewlifeg

Cyfarwyddwr, Athrofa Ymchwil Pegynol Scott;
Athro Daearyddiaeth, Prifysgol Caergrawnt