Yr Athro Kamila Hawthorne

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Pennaeth Meddygaeth i Raddedigion, Prifysgol Abertawe. Meddyg Teulu