Professor Karen Holford

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Prif Weithredwr ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cranford