Professor Karen Holford

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Dirprwy Is-Ganghellor ac Athro Perianneg Sifil, Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd.