Yr Athro Karin Wahl-Jorgensen

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfryngau

Deon Amgylchedd a Diwylliant Ymchwil, Athro, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd