Yr Athro Karin Wahl-Jorgensen

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Media

Deon Amgylchedd a Diwylliant Ymchwil, Athro, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Prifysgol Caerdydd