Yr Athro Katherine Leni Oglesby

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg

Ymgynghorydd Annibynnol