Professor Kathryn Woodward

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Emerita, Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, y Brifysgol Agored