Professor Keith Harding

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Deon Arloesi Clinigol, Cyfarwyddwyr y Sefydliad Cyfieithu, Arloesi, Methodoleg ac Ymgysylltu, a Phennaeth yr Uned Gwella Clwyfi, Prifysgol Caerdydd.