Professor Keith Robbins

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Yn flaenorol: Athro Hanes, Prifysgol Bangor; Athro Hanes Modern, Prifysgol Glasgow; Is-Ganghellor, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan; Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru.